Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου 2017 13:14
Κατηγορία Δελτία Τύπου

Ανακοίνωση ΣΟΧ 4/2017 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 4/2017
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
για την υλοποίηση της Δράσης
«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»
(Περίοδος 2017 – 2018)

Συννημένα αρχεία

Διαβάστηκε 1350 φορές