Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017 10:44
Κατηγορία Δελτία Τύπου

Αποτελέσματα της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 4/2017 για το Κ.Δ.Α.Π. της Κ.Δ.Ε.Κ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 4/2017
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
για την υλοποίηση της Δράσης
«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»
(Περίοδος 2017 – 2018)

Συνημμένα αρχεία

Διαβάστηκε 1569 φορές