Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 22 Αυγούστου 2018 18:35
Κατηγορία Δελτία Τύπου

Αποτελέσματα Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2018 ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2018
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
για την υλοποίηση της Δράσης
«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»
(Περίοδος 2018 – 2019)

Συνημμένα αρχεία

Διαβάστηκε 826 φορές