Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 23 Αυγούστου 2018 12:11
Κατηγορία Δελτία Τύπου

Ανακοινώσεις ΣΟΧ 2/2018 και ΣΟΧ 3/2018 της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Κιλελέρ

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Κιλελέρ

Ανακοινώνει

 Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με ιδίους πόρους), συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη αναγκών της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Κιλελέρ, που εδρεύει στη Νίκαια Λάρισας.

Διόρθωση διαδικασίας Συνέντευξης-ακρόασης ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2018

  • Για τους κωδικούς θέσης 02, 03 που περιλαμβάνουν σύνθετη ειδικότητα και για το μέρος των Μουσικών Συνόλων, οι υποψήφιοι θα πρέπει να πουν και να αναλύσουν στην επιτροπή αξιολόγησης με σύντομο αλλά σαφή τρόπο τη μέθοδο διδασκαλίας προς τους μαθητές την οποία θα χρησιμοποιήσουν, πάνω στο τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη με τίτλο «Της αγάπης αίματα».

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Κιλελέρ

Ανακοινώνει

 Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με ιδίους πόρους), συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για την κάλυψη αναγκών της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Κιλελέρ, που εδρεύει στη Νίκαια Λάρισας.

Διόρθωση διαδικασίας Συνέντευξης-ακρόασης ανακοίνωσης ΣΟΧ 3/2018

  • Για τον κωδικό θέσης 11 που περιλαμβάνει σύνθετη ειδικότητα και για το μέρος των Μουσικών Συνόλων, οι υποψήφιοι θα πρέπει να πουν και να αναλύσουν στην επιτροπή αξιολόγησης με σύντομο αλλά σαφή τρόπο τη μέθοδο διδασκαλίας προς τους μαθητές την οποία θα χρησιμοποιήσουν, πάνω στο τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη με τίτλο «της αγάπης αίματα».

Συννημένα αρχεία

Συννημένα αρχεία

Διαβάστηκε 1111 φορές